Conferința de lansare a proiectului „START UP 4 U”

Comunicat de presă post-eveniment
Bucureşti, 10 martie 2015

 

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 - 2013

AXA PRIORITARĂ 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”

Titlul proiectului: „START UP 4 U”

ID: POSDRU/176/3.1/S/149612

 

 

Conferința de lansare a proiectuluiSTART UP 4 U

ID: POSDRU/176/3.1/S/149612

 

 

Comunicat de presă post-eveniment

Bucureşti, 10 martie 2015

 

Marți, 10 Martie 2015, ora 14:00, Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”, în calitate de Beneficiar, și partenerii Mondo Consultanță, Asociația Centrul Tinerilor Romi Amaro Suno și Open Professional Consult, au organizat conferința de lansare a proiectului START UP 4 U, POSDRU/176/3.1/S/149612.

Evenimentul a avut loc la Sala Studio a Universității Spiru Haret din str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, București și a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai confederațiilor sindicale, din mediul de afaceri și mediul bancar, ai mass-media, persoane interesate să aplice pentru grupul țintă, membrii echipelor de management și de implementare a proiectului, precum și reprezentanți ai partenerilor. 

În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele proiectului, activitățile, rezultatele vizate și beneficiile grupului țintă, evenimentul reprezentând un cadru ideal de întâlnire și discuții. În calitate de reprezentant al Președintelui AsociațieiSocietatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”, doamna prof. univ. dr. Laura Goran a avut onoarea de a exprima călduroase urări de bun-venit distinșilor invitați la Conferința de lansare a proiectului START UP 4 U. Invitații s-au bucurat de participarea la eveniment a doamnei dr. Cristina Partal, președinte al ANTREC Buzău, reprezentant al mediului de afaceri, care a prezentat importanța turismului românesc ca activitate prestatoare de servicii, afirmând că România are un potențial turistic ridicat, însă insuficient valorificat, sugerând posibile idei de afaceri în domeniul turismului românesc. Domnul prof. univ. dr. Mihai Ilie, în calitate de reprezentant din mediul bancar a oferit invitaților câteva sfaturi pentru a demara cu succes o afacere și, totodată, a prezentat posibile capcane pentru afaceri și cum pot fi evitate, invitând potențialii beneficiari de finanțare pentru START UP-uri să identifice surse de cofinanțare în mediul bancar din România, care devine din ce în ce mai favorabil acestui gen de antreprenoriat, îndeosebi pentru tineri și studenți.

S-au prezentat pe scurt și partenerii, detaliind rolul acestora în cadrul proiectului START UP 4 U: doamna Daniela Droj din partea Partenerului 1 – MONDO CONSULTANŢĂ, domnul Marian Ghiță din partea Partenerului 2 - Centrul Tinerilor Romi Amaro Suno și domnul Gabriel Zaharia din partea Partenerului 3 - Open Professional Consult. Aceștia au asigurat participanții de întregul sprijin și, totodată, de implicare în tot ceea ce înseamnă implementarea activităților proiectului.

 

Domnul Marin Cruceru, în calitate de manager de proiect a prezentat obiectivele și activitățile proiectului, categoriile de persoane care pot deveni membri ai grupului țintă, rezultatele așteptate, beneficiile pentru grupul țintă și indicatorii de output si input, precum și impactul socio-economic al implementării. Managerul de proiect, de asemenea, a evidențiat avantajele aduse de proiectul START UP 4 U pentru membrii grupului țintă și modalitate de înscriere a celor interesați, explicând domeniile de afaceri finanțabile, metodologia de selecție a planurilor de afaceri și importanța participării membrilor grupului țintă la activitățile de formare profesională și cele integrate (consiliere, consultanță și asistență), înainte, în timpul și după înfințarea START UP-urilor.

Proiectul este implementat în regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov și se desfășoară pe o perioadă de 10 luni, cu o valoarea totală eligibilă de 8.195.887,50 lei, din care: 163.917,75 lei reprezintă contribuția Beneficiarului și 8.031.969,75 lei asistența financiară nerambursabilă.

În deplină concordanță cu obiectivele axei prioritare 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor şi Domeniul major de intervenţie 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale”, obiectivul general al proiectului este furnizarea de programe de formare profesională si activități integrate in vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale si manageriale pentru îmbunătățirea performanței și crearea de noi afaceri in regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov.

Obiectivele operaționale (specifice) sunt:

OS 1. Dezvoltarea atitudinii pozitive față de cultura antreprenorială prin acțiuni de promovare a activităților și rezultatelor proiectului;

OS 2. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin furnizarea de formare profesională și activități integrate;

OS 3. Stimularea ocupării pe cont propriu prin furnizarea de servicii de sprijin și asistență pentru înființarea și dezvoltarea de noi afaceri;

OS 4. Înființarea și dezvoltarea de întreprinderi START UP.

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

A 1.

Managementul proiectului (L1-L10):

SA 1.1.

Management operațional (L1-L10);

SA 1.2.

Recrutare, selecție, monitorizare și evaluare grup țintă (L1-L10);

SA 1.3.

Achiziții publice (L1-L10).

A 2.

Informare și publicitate (L1-L10):

SA 2.1.

Realizare și diseminare materiale promoționale (L1-L10);

SA 2.2.

Înființare și administrare portal de informare în domeniul antreprenoriatului (L1-L10);

SA 2.3.

Conferința de lansare (L1);

SA 2.4.

Conferințe regionale, intermediare (L7-L8);

SA 2.5.

Conferința finală (L10).

A3.

Formare profesională și dobândire de competențe antreprenoriale (L1-L4):

SA 3.1.

Elaborare curriculă și pachet formativ și obținere autorizații A.N.C. (L1);

SA 3.2.

Derulare cursuri Competențe Antreprenoriale (L2-L4);

SA 3.3.

Evaluare cursanți, eliberare Certificate absolvire și acordare stimulente (L4);

SA 3.4.

Concurs pentru selecție Planuri de Afaceri (L4).

A4.

Activități integrate și Centre de sprijin pentru afaceri (L2-L10):

SA 4.1.

Înființare și dezvoltare Centre antreprenoriale de sprijin pentru afaceri (L2-L10);

SA 4.2.

Activitați consiliere (L2-L10);

SA 4.3.

Consultanță (sprijin) pentru inițiere de afaceri (L2-L4);

SA 4.4.

Asistență și post-asistență în sprijinul dezvoltării afacerilor (L5-L10).

A5.

Înfiinţare și dezvoltare întreprinderi START-UP (L4-L10):

SA 5.1.

Înfiintare de noi întreprinderi prin scheme de ajutorare (L4-L6);

SA 5.2.

Dezvoltarea întreprinderilor nou create (L5-L10).

 

Conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice, D.M.I. 3.1, proiectul vizează următoarele categorii de grupuri țintă: 400 persoane cu vârstă peste 18 ani, din care: 50% (200 persoane), cu vârstă 18-25 ani înmatriculați în învățământul superior. Din cele 400 de persoane, 200 sunt femei. În ceea ce privește condițiile de participare, aceștia trebuie să aibă domiciliul/reședința în Regiunea Sud-Vest și/sau București-Ilfov și să fie interesați de dobândirea de competențe antreprenoriale în vederea inițierii unei afaceri. Grupul țintă va beneficia de programe de formare profesională, programe de consiliere, consultanță și asistență și pos-asistență în scopul dezvoltării de afaceri sustenabile.

 

În ceea ce privește rezultatele așteptate ale proiectului:

 

 • 400 de membri ai grupului țintă vor intra într-un program de formare profesională pentru dobândirea de competențe și cunoștințe antreprenoriale necesare dezvoltării unei afaceri;

 • 400 de membri ai grupului țintă vor fi consiliați și sprijiniți în vederea inițierii unei afaceri;

 • 50 de planuri de afaceri vor fi subvenţionte în cuantum de maxim 25.000 euro, în cadrul unui concurs;

 • cel puțin 100 de locuri de muncă vor fi create (cel puţin 2 pentru fiecare afacere inițiată și dezvoltată);

 • 2 centre de sprijin pentru afaceri deja existente vor fi dezvoltate, și alte 2 vor fi înființate în regiunile de implementare a proiectului;

 • conceptul de antreprenoriat de tip START UP va fi promovat.

 

Având în vedere că întregul eveniment a fost unul axat pe comunicare deschisă, pe implicarea tuturor celor prezenți într-o dezbatere constructivă, în cadrul evenimentului au fost numeroase întrebări, astfel încât invitații au avut acces direct la informațiile legate de programele de formare sau la orice alte detalii legate de grupul țintă, precum și de obținere de ajutor de minimis pentru afacerile de tip START UP.

Detalii suplimentare privind aderarea la grupul țintă și participarea la concursul de selecție a planurilor de afaceri puteți obține pe adresa de email: startup149612@gmail.com, telefonic la 0722.579.680 / 0722.849.844 sau accesând adresa de website a proiectului www.startup4u.ro.

Adresa sediului de implementare a proiectului: Bulevardul Timișoara nr. 58, Sector 6, București.

 

 

 

lansare su4u 10
lansare su4u 11
lansare su4u 2
lansare su4u 3
lansare su4u 4
lansare su4u 5
lansare su4u 6
lansare su4u 7
lansare su4u 8
lansare su4u 9

Stiri

 • Depunere oferte achiziție tabără interculturală în cadrul proiectului ”Măsuri integrate pentru comunitate”
  Depunere oferte achiziție tabără interculturală în cadrul proiectului ”Măsuri integrate pentru comunitate”

  Anunț depunere oferte pentru achiziţionare serviciilor de organizare a unei tabere interculturale pentru copii in cadrul activitatii A.7. Intervenții în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, respectiv subactivitatea A.7.2. , în perioada 21 – 27 iulie 2019

  LUNI 11.03.2019
 • Măsuri integrate pentru comunitate
  Măsuri integrate pentru comunitate

  Proiect: Măsuri integrate pentru comunitate – cod SMIS 2014+: 103133

  VINERI 19.10.2018
 • SELECȚIE VOLUNTARI ÎNFIINȚARE CONSILIU CONSULTATIV CETĂȚENESC
 • Lansare proiect ”Măsuri integrate pentru comunitate”, cod SMIS 2014+: 103133
  Lansare proiect ”Măsuri integrate pentru comunitate”, cod SMIS 2014+: 103133

  Miercuri, 18 octombrie 2017, ora 12:00, a avut loc la sediul Primăriei Cuza-Vodă, jud. Constanța, conferința de lansare la nivelul autorităților județene, a proiectului ’’Măsuri integrate pentru comunitate’’, cod SMIS 2014+: 103133.

  LUNI 23.10.2017
 • Conferinta lansare proiect cod 16.4.2.056, cod e-MS ROBG - 163
  Conferinta lansare proiect cod 16.4.2.056, cod e-MS ROBG - 163

  APDRP – Asociația pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat (Partener 2) organizează în data de 30 iunie 2017 conferința de lansare a proiectului „Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area”, cod proiect 16.4.2.056, cod e-MS ROBG – 163.

  Evenimentul va avea loc la Hotel Euphoria, din Strada Iancu Jianu 6, Craiova, județul Dolj, începând cu ora 14.30.

  Lansarea proiectului va fi urmată de un workshop organizat în data de 1 iulie 2017, între orele 09.00-11.00, Hotel Euphoria, pe teme privind discriminarea pe piața muncii cu care se confruntă romii și persoanele cu dizabilități din România și legislație în domeniul anti-discriminării și mobilității pe piața muncii a cetățenilor români și bulgari.

  MARTI 27.06.2017