Sesiuni de informare potenţiali membri GT 2

Beneficiar: Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură”

 

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 - 2013

AXA PRIORITARĂ 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”

Titlul proiectului: „START UP 4 U”

ID: POSDRU/176/3.1/S/149612

 

 

"START UP 4 U", ID: POSDRU/176/3.1/S/149612

 

Sesiuni de informare potenţiali membri GT 2 

Regiunea Sud-Vest Oltenia

 

Regiunea a 2-a de implementare:

Sud-Vest Oltenia (judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea)

 

Activităţi:

A2. Informare şi publicitate în sprijinul activității A1.2 Recrutare, selecţie, monitorizare şi evaluare Grup Ţintă

 

Grup ţintă:

 • Persoane cu vârsta între 18-64 de ani care doresc să iniţieze o activitate independentă de tip start-up

 

În vederea identificării şi selecţiei GT din regiunea S-V Oltenia, P2 a efectuat în perioada 30 martie - 3 aprilie 2015 o serie de sesiuni de informare şi promovare. În scopul realizării acestora, echipa P2 desemnată a identificat actorii relevanți locali care au oferit contextul oportun pentru promovarea culturii antreprenoriale și încurajarea spiritului antreprenorial prin prisma oportunității oferite membrilor GT 2 de a participa la cursul de Competențe Antreprenoriale și la concursul de planuri de afaceri.

În cadrul acestor sesiuni au fost prezentate obiectivele proiectului START UP 4 U, activităţile principale şi rezultatele aşteptate, precum şi beneficiile oferite grupului țintă. S-au prezentat de asemenea condițiile de eligibilitate ale potențialilor membri ai grupului țintă și etapele procesului de selecție în vederea participării la cursurile de formare în domeniul antreprenoriatului. Au fost, de asemenea, oferite informații privind oportunitatea de a primi finanțare pentru afaceri de tip start-up prin intermediul unei competiții de planuri de afaceri care va fi lansată în luna mai.

În realizarea acestor sesiuni de informare, s-au respectat principiul egalității de șanse, incluziunii, toleranței și nediscriminării, și s-a urmărit ca informațiile relevante să ajungă la o cât mai largă categorie de persoane interesate, asigurând astfel un acces egal la participare la cursurile de formare și la concursul de planuri de afaceri, indiferent de gen, rasă, etnie, categorie socială etc.

 

Calendar sesiuni informare și diseminare materiale de informare și publicitate:

30-31 martie 2015 - Craiova, Dolj, sediul P2

1 aprilie 2015 - Comuna Şimian, județul Mehedinţi (sediul primăriei)

2 aprilie 2015 - Slatina, județul Olt (sediul Partidei Romilor Pro Europa)

3 aprilie 2015 - Comuna Frânceşti, județul Vâlcea (şcoala gimnazială)

 

 

Imagini sesiune de informare Primăria Şimian, judeţul Mehedinţi

su4u mehedinti_1
su4u mehedinti_2
su4u mehedinti_4

 

 

 

Imagini sesiune de informare sediul Partidei Romilor Pro Europa, Slatina, judeţul Olt

 

su4u informare slatina 2 aprilie 4
su4u informare slatina 2 aprilie_1
su4u informare slatina 2 aprilie_2
su4u informare slatina 2 aprilie_3
su4u informare slatina 2 aprilie_5

 

 

Imagini sesiune de informare Şcoala Gimnazială Frânceşti, judeţul Vâlcea

 

francesti_1
francesti_2
francesti_3

 

Organizarea acestor sesiuni de informare a fost determinată de necesitatea transmiterii cât mai eficiente, clare și complete a informațiilor relevante despre proiectul START UP 4 U POSDRU/176/3.1/S/149612, în vederea formării grupului țintă. Întâlnirile și discuțiile directe cu potențiali membri ai grupului țintă au avut rolul de a maximiza impactul mesajelor cheie elaborate în cadrul proiectului și de a-i transforma pe aceștia în multiplicatori de informație care astfel ajunge la un public cât mai numeros. Această manieră de a disemina informațiile despre un proiect cofinanțat din FSE generează creșterea încrederii publicului față de proiectele și sursele de finanțare europene prin asigurarea transparenței în ceea ce privește utilizarea fondurilor și prin conștientizarea beneficiilor oferite de programele operaționale. Pentru că susținem o politică incluzivă, bazată pe nediscriminare, toleranță și egalitate de șanse și de gen, participanții la sesiunile de informare din rândul cărora au fost selectați membrii grupului țintă au avut acces la informațiile diseminate indiferent de gen, etnie, vârstă, orientare sexuală, categorie socială, mediu urban sau rural de locuire. Decizia experților proiectului de a face selecții s-a bazat exclusiv pe competențe și pe criteriile stabilite în concordanță cu cerințele proiectului.

 

Mai multe detalii pe www.startup4u.ro

 

 

 

 

Stiri

 • Depunere oferte achiziție tabără interculturală în cadrul proiectului ”Măsuri integrate pentru comunitate”
  Depunere oferte achiziție tabără interculturală în cadrul proiectului ”Măsuri integrate pentru comunitate”

  Anunț depunere oferte pentru achiziţionare serviciilor de organizare a unei tabere interculturale pentru copii in cadrul activitatii A.7. Intervenții în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, respectiv subactivitatea A.7.2. , în perioada 21 – 27 iulie 2019

  LUNI 11.03.2019
 • Măsuri integrate pentru comunitate
  Măsuri integrate pentru comunitate

  Proiect: Măsuri integrate pentru comunitate – cod SMIS 2014+: 103133

  VINERI 19.10.2018
 • SELECȚIE VOLUNTARI ÎNFIINȚARE CONSILIU CONSULTATIV CETĂȚENESC
 • Lansare proiect ”Măsuri integrate pentru comunitate”, cod SMIS 2014+: 103133
  Lansare proiect ”Măsuri integrate pentru comunitate”, cod SMIS 2014+: 103133

  Miercuri, 18 octombrie 2017, ora 12:00, a avut loc la sediul Primăriei Cuza-Vodă, jud. Constanța, conferința de lansare la nivelul autorităților județene, a proiectului ’’Măsuri integrate pentru comunitate’’, cod SMIS 2014+: 103133.

  LUNI 23.10.2017
 • Conferinta lansare proiect cod 16.4.2.056, cod e-MS ROBG - 163
  Conferinta lansare proiect cod 16.4.2.056, cod e-MS ROBG - 163

  APDRP – Asociația pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat (Partener 2) organizează în data de 30 iunie 2017 conferința de lansare a proiectului „Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area”, cod proiect 16.4.2.056, cod e-MS ROBG – 163.

  Evenimentul va avea loc la Hotel Euphoria, din Strada Iancu Jianu 6, Craiova, județul Dolj, începând cu ora 14.30.

  Lansarea proiectului va fi urmată de un workshop organizat în data de 1 iulie 2017, între orele 09.00-11.00, Hotel Euphoria, pe teme privind discriminarea pe piața muncii cu care se confruntă romii și persoanele cu dizabilități din România și legislație în domeniul anti-discriminării și mobilității pe piața muncii a cetățenilor români și bulgari.

  MARTI 27.06.2017