Depunere oferte achiziție tabără interculturală în cadrul proiectului ”Măsuri integrate pentru comunitate”

Anunț depunere oferte pentru achiziţionare serviciilor de organizare a unei tabere interculturale pentru copii in cadrul activitatii A.7. Intervenții în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, respectiv subactivitatea A.7.2. , în perioada 21 – 27 iulie 2019

Achizitor

APDRP  - Asociaţia Pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat

Calitatea achizitorului în cadrul proiectului

Partener 3

Titlul proiectului POCU

Măsuri integrate pentru comunitate

Contract

POCU/18/4/1/103133

Apel

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate” 

Denumirea contractului de achiziţie

 Servicii de tabere de copii LOT 1

Obiectul contractului de achiziţie

Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de organizare a unei tabere interculturale pentru copii in cadrul activitatii A.7.  Intervenții în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, resepctiv subactivitatea A.7.2. , in perioada 21 – 27 iulie 2019

Cod CPV

55243000-5  Servicii de tabere de copii

 

În conformitate cu: 

 

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice;
 • H.G. nr. 419/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016;
 • Ordinul 6712/890/2017 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Agenția Națională pentru Achiziții Publice, privind modul de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat;
 • Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor private pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
 • Prevederile contractului de finanțare POCU/18/4/1/103133  proiect “Măsuri integrate pentru comunitate”, calitatea de Partener în cadrul proiectului;
 • Procedura interna de derulare a achizitiilor ce fac obiectul anexei 2 din legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, nr. 99/11.03.2019

APDRP - Asociaţia Pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat are calitate de “autoritate contractantă”  în sensul Art. 4 alin (1) din Lg nr. 98/2016, în derularea procedurilor de achiziții pentru implementarea activităților din cadrul Proiectului “Măsuri integrate pentru comunitate”, contract POCU/18/4/1/103133.

Avand in vedere urmatoarele:

 • Prezenta procedura vizeaza achizitionarea unor servicii de organizare tabere copii - 55243000-5  Servicii de tabere de copii, servicii prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Bugetul proiectului Măsuri integrate pentru comunitate POCU/18/4/1/103133 aprobat, respectiv valoarea estimata cumulata a serviciilor de organizare tabere pentru copii, 111999,56 lei fara TVA

APDRP - Asociaţia Pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat va achizitiona servicii de de organizare tabere pentru copii cu respectarea prevederilor din procedura proprie nr. 99/11.03.2019, respectiv.

APDRP - Asociaţia Pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat, in calitate de Partener 3 al proiectului Măsuri integrate pentru comunitate POCU/18/4/1/103133, are in desfasurare activitatea A.7.  Intervenții în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, respectiv subactivitatea A.7.2. Tabara Interculturala. Subactivitatea prevede organizarea unor tabere interculturale pentru copiii participanti la masura de educatie si parintii acestora. In acest fel, se doreste dezvoltarea durabila a unor principii de incluziune sociala si interetnice, prin promvarea multiculturalismului. Se vor organiza si desfasura doua tabere cu o durata de 7 zile fiecare, pe perioada verii. Scopul acestor tabere este cresterea gradului de toleranta, promovarea diversitatii si a abordarilor antidiscriminare pentru comunitatea Cuza Voda din judetul Constanta, prin utilizarea de metode si tehnici non-formale de interventie sociala (teatru forum, teatru comunitar, biblioteca vie).

Servicii solicitate: servicii organizare tabere copii in cadrul carora vor fi asigurate: cazare (cu mic dejun inclus), masa (pranz, cina), transportul beneficiarilor din Localitatea Cuza Voda pana la locatia de desfasurare a taberei si retur, materiale necesare desfasurarii activitatilor, astfel:

 • Locatia de desfasurare: zona montana;
 • Perioada de desfasurare: 21 – 27 iulie 2019,
 • Participanti: 20 copii, 20 parinti, 8 persoane din cadrul echipei de proiect;
 •  Durata: 7 zile (6 nopti);
 • Cazarea se va asigura in camere duble twin: 10 camere pentru copii si parinti (parinte + copil), 4 camere pentru membrii echipei de proiect;
 • Se vor asigura servicii de masa (dejun si cina) pentru toata perioada de desfasurare a taberei;
 • Se va asigura transportul participantilor din Localitatea Cuza Voda pana la locatia de desfasurare a taberei si retur;
 • Se vor asigura materiale necesare desfasurarii activitatilor din cadrul taberei: Caiete 48 file 20 de bucăți, Hartie A 4 - 2 topuri, Creioane, pixuri, carioci ( 40 creioane, 40 pixuri, 4 seturi de carioci); Markere ( 10 markere, culori diferite); Foi de flip-chart (2 role a cate 20 file fiecare); Baloane – 100 buc; Baloane de săpun – 5 tuburi; Lipici solid – 4 tuburi; Vopsea tempera - 4 cutii; 20 seturi pensule desen diferite marimi; Foarfeca ptr copii – 6 buc; Capsator – 2 buc;  Mingie de volei – 10 buc; Mingie de fotbal - 4 buc; Creta alba – o cutie mare; Hartie creponata – 10 seturi cu 4 culori/set.

Estimare de cost a fost efectuata la momentul elaborarii cererii de finantare prin prospectarea pietei. Conform bugetului aprobat estimarea valorii contractului de achizitie este urmatorul:

Nr. Crt

Denumire serviciu

Cant

Total participanti/ tabara

Cost unitar fara TVA/ participant/ zi

Cost total fara TVA/ participant/ tabara

Cost total fara TVA / tabara

1

Organizare tabara interculturala (20 copii+20 parinti +8 insotitori/tabara, 7 zile/tabara - cazare + masa; transport, materiale consumabile)

1

48

166,666

1166,667

55999,78

 

 • Valoarea totală estimată în lei (fara TVA): 55.999,78
 • Termenul estimat/data previzionată de finalizare a achiziției: 28.03.2019.
 • Termenul limita de depunere / transmitere a ofertelor: 26.03.2019, ora 16.00
 • Adresa la care se transmit/depun ofertele: office@adrp.ro / Str Iancu Jianu nr. 6 Mun. Craiova, Jud Dolj
 • Tipul de contract propus: avand in vedere sursa de cofinantare, Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 POCU/18/4/4.1, consideram oportuna semnarea unui contract, respectiv contract de servicii.
 • Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut

 

APDRP - ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI PARTENERIAT

Marian Ghiță,

Președinte

Click aici pentru anunțul integral

 

 

Stiri

 • Depunere oferte achiziție tabără interculturală în cadrul proiectului ”Măsuri integrate pentru comunitate”
  Depunere oferte achiziție tabără interculturală în cadrul proiectului ”Măsuri integrate pentru comunitate”

  Anunț depunere oferte pentru achiziţionare serviciilor de organizare a unei tabere interculturale pentru copii in cadrul activitatii A.7. Intervenții în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, respectiv subactivitatea A.7.2. , în perioada 21 – 27 iulie 2019

  LUNI 11.03.2019
 • Măsuri integrate pentru comunitate
  Măsuri integrate pentru comunitate

  Proiect: Măsuri integrate pentru comunitate – cod SMIS 2014+: 103133

  VINERI 19.10.2018
 • SELECȚIE VOLUNTARI ÎNFIINȚARE CONSILIU CONSULTATIV CETĂȚENESC
 • Lansare proiect ”Măsuri integrate pentru comunitate”, cod SMIS 2014+: 103133
  Lansare proiect ”Măsuri integrate pentru comunitate”, cod SMIS 2014+: 103133

  Miercuri, 18 octombrie 2017, ora 12:00, a avut loc la sediul Primăriei Cuza-Vodă, jud. Constanța, conferința de lansare la nivelul autorităților județene, a proiectului ’’Măsuri integrate pentru comunitate’’, cod SMIS 2014+: 103133.

  LUNI 23.10.2017
 • Conferinta lansare proiect cod 16.4.2.056, cod e-MS ROBG - 163
  Conferinta lansare proiect cod 16.4.2.056, cod e-MS ROBG - 163

  APDRP – Asociația pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat (Partener 2) organizează în data de 30 iunie 2017 conferința de lansare a proiectului „Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area”, cod proiect 16.4.2.056, cod e-MS ROBG – 163.

  Evenimentul va avea loc la Hotel Euphoria, din Strada Iancu Jianu 6, Craiova, județul Dolj, începând cu ora 14.30.

  Lansarea proiectului va fi urmată de un workshop organizat în data de 1 iulie 2017, între orele 09.00-11.00, Hotel Euphoria, pe teme privind discriminarea pe piața muncii cu care se confruntă romii și persoanele cu dizabilități din România și legislație în domeniul anti-discriminării și mobilității pe piața muncii a cetățenilor români și bulgari.

  MARTI 27.06.2017