Lansare proiect ”Măsuri integrate pentru comunitate”, cod SMIS 2014+: 103133

Miercuri, 18 octombrie 2017, ora 12:00, a avut loc la sediul Primăriei Cuza-Vodă, jud. Constanța, conferința de lansare la nivelul autorităților județene, a proiectului ’’Măsuri integrate pentru comunitate’’, cod SMIS 2014+: 103133.

Proiectul, care a demarat în data de 15 septembrie 2017, este implementat de către Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, Asociația Comunelor din România, APDRP - Asociaţia pentru Dezvoltare Regională şi Parteneriat, Primăria Cuza-Vodă și Școala Gimnazială nr. 1 Cuza-Vodă.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni în Comuna Cuza-Vodă, jud. Constanța, iar valoarea totala a acestuia este de 19.329.792,07 lei.

Obiectivul principal al proiectului este scăderea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru 640 de persoane care locuiesc în zone marginalizate în care există populație de etnie romă din comuna Cuza-Vodă, județul Constanța, prin realizarea și implementarea unor măsuri destinate dezvoltării locale integrate, centrate pe o abordare multisectorială, corelând și asigurând complementaritea dintre investițiile în infrastructură și cele destinate dezvoltării capitalului uman.

Contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivului se va realiza prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie din comunitatea marginalizată Cuza Vodă cu 640 de persoane, din care 192 de etnie roma prin aplicarea unui set de măsuri integrate în domeniile educației, ocupării, serviciilor sociale și medicale, îmbunătățirii condițiilor de locuit, acordării asistenței juridice și combaterii discriminării.

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 640 persoane participante în proiect; 30 copii între 0-3 ani participanți la un program de educație ante-preșcolară; 40 de copii cu vârstele între 3 - 7 ani participanți la un program de educație preșcolară; 20 de copii din clasele a IV-a vor beneficia de un program de educație remedială de tip ”școală după școală”; 20 de copii din clasele a VIII-a vor beneficia de sprijin educațional intensiv; 90 de părinți vor participa la ‘’Școala părinților’’; 2 Centre Comunitare Integrate înființate, reabilitate, dotate și dezvoltate în Cuza-Vodă; 406 de persoane participante la programe de formare profesională; 122 de persoane plasate pe piața muncii; 15 afaceri înființate, subvenționate și monitorizate; 640 persoane beneficiare a serviciilor sociale; 606 persoane vor beneficia de servicii medicale; 50 de locuințe reabilitate/igienizate; 30 de persoane consiliate juridic; 300 de persoane participante la activități în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială şi  combaterea sărăciei,  Prioritatea de investiție 9.ii – Integrarea socio-economică a comunităţii marginalizate, cum ar fi romii, Componentă 1 - Apel: POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității rome aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de măsuri integrate (acele comunitați în care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității).

Stiri

 • Depunere oferte achiziție tabără interculturală în cadrul proiectului ”Măsuri integrate pentru comunitate”
  Depunere oferte achiziție tabără interculturală în cadrul proiectului ”Măsuri integrate pentru comunitate”

  Anunț depunere oferte pentru achiziţionare serviciilor de organizare a unei tabere interculturale pentru copii in cadrul activitatii A.7. Intervenții în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, respectiv subactivitatea A.7.2. , în perioada 21 – 27 iulie 2019

  LUNI 11.03.2019
 • Măsuri integrate pentru comunitate
  Măsuri integrate pentru comunitate

  Proiect: Măsuri integrate pentru comunitate – cod SMIS 2014+: 103133

  VINERI 19.10.2018
 • SELECȚIE VOLUNTARI ÎNFIINȚARE CONSILIU CONSULTATIV CETĂȚENESC
 • Lansare proiect ”Măsuri integrate pentru comunitate”, cod SMIS 2014+: 103133
  Lansare proiect ”Măsuri integrate pentru comunitate”, cod SMIS 2014+: 103133

  Miercuri, 18 octombrie 2017, ora 12:00, a avut loc la sediul Primăriei Cuza-Vodă, jud. Constanța, conferința de lansare la nivelul autorităților județene, a proiectului ’’Măsuri integrate pentru comunitate’’, cod SMIS 2014+: 103133.

  LUNI 23.10.2017
 • Conferinta lansare proiect cod 16.4.2.056, cod e-MS ROBG - 163
  Conferinta lansare proiect cod 16.4.2.056, cod e-MS ROBG - 163

  APDRP – Asociația pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat (Partener 2) organizează în data de 30 iunie 2017 conferința de lansare a proiectului „Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area”, cod proiect 16.4.2.056, cod e-MS ROBG – 163.

  Evenimentul va avea loc la Hotel Euphoria, din Strada Iancu Jianu 6, Craiova, județul Dolj, începând cu ora 14.30.

  Lansarea proiectului va fi urmată de un workshop organizat în data de 1 iulie 2017, între orele 09.00-11.00, Hotel Euphoria, pe teme privind discriminarea pe piața muncii cu care se confruntă romii și persoanele cu dizabilități din România și legislație în domeniul anti-discriminării și mobilității pe piața muncii a cetățenilor români și bulgari.

  MARTI 27.06.2017