SELECȚIE VOLUNTARI ÎNFIINȚARE CONSILIU CONSULTATIV CETĂȚENESC

Ești o persoană activă, preocupată de comunitatea în care trăiești?

Vrei să faci parte dintr-un grup local de acțiune și să contribui

la dezvoltarea comunității tale?

Atunci, a venit timpul să te implici!

APDRP - Asociația pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat, Partener 3 în cadrul proiectului ”Măsuri integrate pentru comunitate”, cod SMIS 2014+: 103133, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - POCU/18/4/4.1, împreună cu Primăria Comunei Cuza-Vodă, jud. Constanța, Partener 5, anunță demararea procesului de selecție de voluntari pentru înființarea Consiliului Consultativ Cetățenesc (CCC).

Consiliul Consultativ Cetățenesc (CCC) este o structură de interes local, fără personalitate juridică, apolitică și non-profit, care promovează și facilitează realizarea unui dialog permanent între administrația publică locală și cetățenii comunei, asigurând astfel o participare activă a locuitorilor la rezolvarea unor probleme concrete ale colectivității din care fac parte.

Persoanele interesate, pentru a obține mai multe informații, se pot adresa:

PRIMĂRIA CUZA-VODĂ, JUD. CONSTANȚA

Persoană de contact: dna. Silvia GHEORGHE

Telefon: 0241-818176,

E-mail: primariacuzavoda@gmail.com,

Web-site: www.primariacuzavodact.ro

APDRP - ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI PARTENERIAT

Persoană de contact: dl. Marian GHIȚĂ

Telefon: 0799424645, E-mail: office@adrp.ro,

Web-site: www.adrp.ro


Înființarea Consiliului Consultativ Cetățenesc este o acțiune realizată în cadrul subactivității A7.1. Înființarea de parteneriate sociale și derularea acestora.

Conform descrierii subactivității A7.1 Înființarea Consiliul Consultativ Cetățenesc (CCC), debutează cu luna a șapte a proiectului (luna Martie 2018), având rolul de a stimula participarea civică la nivel local, în vederea asigurării transparenței decizionale în procesul de administrare locală, prin implicarea cetățenilor de la nivel de comunitate în identificarea problemelor cu care comunitatea se confruntă, dar și în găsirea celor mai oportune soluții pentru rezolvarea acestora.

Consiliul Consultativ Cetățenesc este format din minim 7 persoane - cetățeni care și-au manifestat dorința să dezbată împreună diversele aspecte ale vieții colective (reprezentanți ai comunității, din învățământ, sănătate, cultură, servicii și comerț, etc) și se înființează prin hotărâre de Consiliu Local.

CCC își stabilește în funcție de propriile realități, numărul membrilor, cunoscând totodată că limita care nu trebuie depășită pentru a asigura o funcționare satisfăcătoare a consiliului este de 25 de membri.

Consiliul Consultativ Cetățenesc este condus de un Birou alcătuit din: președinte, vicepreședinte și secretar.  În cadrul Consiliului Consultativ Cetățenesc, hotărârile se iau prin vot deschis, în prezența majorității membrilor. Pentru luarea unei hotărârii este necesară majoritatea voturilor membrilor prezenți. De asemenea, ședintele sunt publice și conduse de președinte, iar în lipsa acestuia de vicepreședinte sau secretar.

Înființarea Consiliul Consultativ Cetățenesc are la bază desfășurarea următoarelor activități:

 1. Desfășurarea unor campanii de informare la nivel local cu scopul informarii cetățenilor, cu precădere a celor din grupul țintă, despre oportunitatea înființării acestei structuri la nivel local, în vederea recrutării potențialilor membri. 
 1. Realizarea regulamentului de organizare și înființare al  CCC, al planului de acțiune, a strategiei de dezvoltare și stabilirea instrumentelor de lucru.  Expertul dezvoltare comunitară și parteneriate din partea APDRP - Asociația pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat este responsabil de intreaga activitate a CCC, pe toată perioada de implementare a proiectului.
 1. Realizarea unor sesiuni de training a membrilor CCC. Astfel, se vor realiza patru sesiuni de training, având ca subiecte urmatoarele domenii: transparență și vizibilitate în procesul administrativ la nivel local și în procesul de luare al deciziilor, democrație și participare cetățenească, instrumente de atragere de fonduri în procesul de dezvoltare comunitară, planificare strategică, acțiune, implicare și voluntariat. Expertul de campaniile de informare din partea APDRP - Asociația pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat va coordona organizarea și desfășurarea campaniilor de informare la nivel de comunitate, va realiza materialele de informare și va asigura procesul de promovare și vizibilitate al activității CCC la nivel local. 

Rezultatele asteptate in urma desfasurarii acestei activitati sunt:

 • Minim 20 persoane (membri ai Consiliul Consultativ Cetățenesc) vor deveni promotori ai dezvoltării în comunitățile din care fac parte;
 • Minim 20 persoane (membri ai Consiliul Consultativ Cetățenesc) se vor implica voluntar, în implementarea proiectului, ca interfață către grupul țintă;
 • Minim 20 persoane (membri ai Consiliul Consultativ Cetățenesc) vor acționa împreuna pentru rezolvarea problemelor identificate în cadrul proiectului.

 

 

Stiri

 • Depunere oferte achiziție tabără interculturală în cadrul proiectului ”Măsuri integrate pentru comunitate”
  Depunere oferte achiziție tabără interculturală în cadrul proiectului ”Măsuri integrate pentru comunitate”

  Anunț depunere oferte pentru achiziţionare serviciilor de organizare a unei tabere interculturale pentru copii in cadrul activitatii A.7. Intervenții în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, respectiv subactivitatea A.7.2. , în perioada 21 – 27 iulie 2019

  LUNI 11.03.2019
 • Măsuri integrate pentru comunitate
  Măsuri integrate pentru comunitate

  Proiect: Măsuri integrate pentru comunitate – cod SMIS 2014+: 103133

  VINERI 19.10.2018
 • SELECȚIE VOLUNTARI ÎNFIINȚARE CONSILIU CONSULTATIV CETĂȚENESC
 • Lansare proiect ”Măsuri integrate pentru comunitate”, cod SMIS 2014+: 103133
  Lansare proiect ”Măsuri integrate pentru comunitate”, cod SMIS 2014+: 103133

  Miercuri, 18 octombrie 2017, ora 12:00, a avut loc la sediul Primăriei Cuza-Vodă, jud. Constanța, conferința de lansare la nivelul autorităților județene, a proiectului ’’Măsuri integrate pentru comunitate’’, cod SMIS 2014+: 103133.

  LUNI 23.10.2017
 • Conferinta lansare proiect cod 16.4.2.056, cod e-MS ROBG - 163
  Conferinta lansare proiect cod 16.4.2.056, cod e-MS ROBG - 163

  APDRP – Asociația pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat (Partener 2) organizează în data de 30 iunie 2017 conferința de lansare a proiectului „Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area”, cod proiect 16.4.2.056, cod e-MS ROBG – 163.

  Evenimentul va avea loc la Hotel Euphoria, din Strada Iancu Jianu 6, Craiova, județul Dolj, începând cu ora 14.30.

  Lansarea proiectului va fi urmată de un workshop organizat în data de 1 iulie 2017, între orele 09.00-11.00, Hotel Euphoria, pe teme privind discriminarea pe piața muncii cu care se confruntă romii și persoanele cu dizabilități din România și legislație în domeniul anti-discriminării și mobilității pe piața muncii a cetățenilor români și bulgari.

  MARTI 27.06.2017